تدوین فرهنگ (هویت) و شایستگی سازمانی

بررسی فرهنگ سازمانی، از نگاه کل نگر نوتریکا (تست و تایپ) به سازمان‌ها نشات گرفته است. هر سازمانی دارای یک هویت، شخصیت و فرهنگ است که آن را از سایر سازمان ها متمایز می‌کند. سازمانی که کارکنانش دارای استنباط مشترک از آن هستند، ویژگی‌هایی خواهد داشت که بسیار برای سازمان ارزشمند و حیاتی است از جمله: خلاقیت، ‌ریسک پذیری، نظم، سازش با پدیده تعارض، وفاداری و انعظاف پذیری و... . همسو کردن افراد با سازمان هدف اصلی این بررسی است. در این بررسی استراتژی‌های کلی منابع انسانی مشخص می‌شوند.

مزایای این خدمت: 

 

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

خدمات منابع انسانی ، مشاوره منابع انسانی ، جبران خدمات منابع انسانی ، خدمات مشاوره مدیریت منابع انسانی ، خدمات مشاوره منابع انسانی ، خدمات الکترونیکی منابع انسانی ، شرح خدمات منابع انسانی ، شرکت خدمات منابع انسانی ، خدمات مشاوره در حوزه منابع انسانی