تست هوش هیجانی EQ بار ان


مبلغ آزمون
200,000 برای مدت محدود 120,000 ریال
تعداد سوالات
90
مدت زمان
15 دقیقه

شروع آزمون


تست هوش هیجانی بار ان (Bar-on Emotional Quotient Inventory) که با نام تست EQ هم شناخته می شود، برای سنجش هوش عاطفی و هوش ارتباطی در افراد است. تست هوش هیجانی بار ان قابلیت  سنجش هوش عاطفی و هوش احساسی را  دارد. تست هوش هیجانی نوعی هوش را در افراد مورد سنجش قرار میدهد که برای موفقیت شغلی و زندگی بسیار اهمیت دارد. تست هوش هیجانی مجموعه ای از استعدادها و مهارت های افراد را می سنجد که بر توانایی شخص برای موفقیت در مقابله با فشارهای محیطی تاثیر دارد. 

توضیحات تست هوش هیجانی بار ان

اولین بار، طرح تست هوش هیجانی در سال 1983 به منظور ارزیابی عوامل کلیدی متعدد کارکرد عاطفی ، هیجانی و اجتماعی آغاز گردید. در آزمون هوش هیجانی بار ان ، انواع ابعاد هوش هیجانی (15 دسته) مورد ارزیابی قرار می گیرند و به هر دسته نمره ای تعلق خواهد گرفت. تست هوش هیجانی بار ان مستقیماً نقاط قوت و ضعف هر فرد را در هوش هیجانی مورد ارزیابی قرار می‌دهد. از دیدگاه تست و تایپ ، ارزیابی فاکتورهای هوش هیجانی در کنار سایر ارزیابی ها از تیپ شخصیتی و مدل رفتاری زمینه را برای رشد و کسب موفقیت در حوزهی کسب و کار و زندگی فردی فراهم می‌آ‌ورد. از نکات قابل توجه در تست هوش هیجانی ، اکتسابی بودن و قابلیت آموزش داشتن هوش هیجانی است. در همین راستا، تست و تایپ توصیه می کند اگر می‌خواهید شخصی را در سازمان جذب کنید که تفاسیر سایر آزمونهای حوزه‎ی کسب و کار وی مثبت بوده و فقط فاکتورهای ارزیابی شده در تست هوش هیجانی بار ان ، در اندازه های مورد انتظار نبوده، یا در مورد قابلیتهای مورد انتظار خودتان دچار چالش شده‌اید، هنوز فرصت برای رسیدن به شرایط مطلوب، وجود دارد.

  تست هوش هیجانی بار ان چه ابعادی را می سنجد؟

نتیجه تست هوش هیجانی شما در سایت تست و تایپ شامل موارد ذیل خواهد بود. 

1. نمره کل هوش هیجانی شما نسبت به جامعه ایران گزارش میشود.

2. پنج مولفه اصلی هوش هیجانی شما شامل موارد زیر نسبت به جامعه ایران گزارش می شود.

 1. مولفه سازگاری : توانایی سازگاری با افراد مختلف
 2. مولفه مدیریت استرس : توانایی کنترل و مدیریت استرس
 3. مولفه روابط درون فردی : توانایی شناخت از خود
 4. مولفه روابط بین فردی : توانایی ارتباط با افراد مختلف
 5. مولفه خلق و خوی عمومی : توانایی کنترل هیجانات

3. نمره هوش هیجانی شما در 15 زیر مجموعه زیر گزارش میشود. 

 1. خود آگاهی هیجانی (Emotional Self Awareness): توانایی آگاه بودن از احساسات خود.
 2. خود ابرازی (Assertiveness): توانایی ابراز احساسات، باورها و افکار صریح و دفاع از مهارت‌های سازنده و بر حق خود.
 3. احترام به خود (Self regard): توانایی آگاه بودن از ادراک خود، پذیرش خود و احترام به خود.
 4. خودشکوفایی (Self Actualization): توانایی درک ظرفیت بالقوه و انجام چیزی که می‌توان انجام داد، تلاش برای انجام دادن و لذت بردن.
 5. استقلال (Independence): توانایی هدایت افکار و اعمال خود و آزاد بودن از تمایلات هیجانی.
 6. همدلی (Empathy): توانایی آگاه بودن و درک احساسات دیگران و ارزش دادن به آن‌ها.
 7. مسئولیت پذیری اجتماعی (Responsibility): توانایی ابراز خود به عنوان یک عضو دارای حس همکاری، موثر و سازنده در گروه.
 8. رابطه بین فردی (Interpersonal Relationship): توانایی ایجاد و حفظ روابط رضایت بخش متقابل به وسیله‌ی نزدیکی عاطفی، صمیمیت، محبت کردن و محبت گرفتن.
 9. واقع گرایی (Reality Testing): توانایی سنجش هماهنگی بین چیزی که بطور هیجانی تجربه شده و چیزی که به طور واقعی وجود دارد.
 10. انعطاف پذیری (Flexibility): توانایی سازگار بودن افکار و رفتار با تغییرات محیط و موقعیت‌ها.
 11. حل مسئله (Problem Solving): توانایی تشخیص و تعریف مشکلات از یک طرف، و از طرف دیگر خلق راه حل های موثر و تحقق بخشیدن به آنها.
 12. تحمل استرس (Stress Tolerance): توانایی مقاومت در برابر رویدادها و موقعیت‌های استرس زا و هیجانات قوی، بدون جازدن و توانایی رویارویی فعال و مثبت با استرس.
 13. کنترل تکانه (Impulse Control): توانایی مقاومت در برابر یک تکانه، فاجعه و یا کاهش اثرات آن‌ها، همچنین توانایی کنترل هیجانات خود.
 14. خوش بینی (Optimism): توانایی زیرکانه نگاه کردن به زندگی و تقویت نگرش‌های مثبت، حتی در صورت بروز بدبختی و احساسات منفی.
 15. شادمانی (Happiness): توانایی احساس خوشبختی کردن در زندگی خود، لذت بردن از خود و دیگران، داشتن احساسات مثبت، صریح، مفرح و شاد.

نکات قابل توجه در مورد تست هوش هیجانی بار ان

نکته‌ی قابل توجه این است که در تست هوش هیجانی بار ان ، امتیاز هر بعد از هوش هیجانی فرد، به تنهایی سنجیده می شود. اگر مایل باشید که در کل، امتیاز تست هوش هیجانی خود را دریابید، می بایست تست هوش هیجانی برادبری و گریوز را انجام دهید. تست هوش هیجانی برادبری و گریوز در سایت تست و تایپ قابل دسترسی می باشد. علاوه بر این، انجام آزمون هوش چند گانه گاردنر نیز پیشنهاد می‌شود. در تست هوش چند گانه گاردنر  هشت نوع هوش از انواع هوش ها مورد سنجش قرار می‌گیرد که مشابه تست هوش هیجانی بار_ان به هر هوش امتیازی داده می شود.

 روایی و پایایی آزمون هوش هیجانی بار ان 

آزمون هوش هیجانی بار ان توسط بار_ان هنجاریابی شده است. نتایج حاصل از هنجاریابی نشان داده که تست هوش هیجانی بار ان از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است. 


شروع آزمون