کهن الگو زئوس ( ژوپیتر )

نماد: رعد وبرق و عقاب

نکته در مورد تفسیر تست کهن الگو اسطوره ای 

اگر در حال بررسی نتایج تست کهن الگوی اسطوره ای هستید، حتما به نمودارهای تست کهن الگو دقت کنید. همه انسانها ترکیبی از دو یا چند کهن الگو هستند. حتی گاهی دارای کهن الگو با امتیاز برابر هستند. در اعلام نتایج تست کهن الگو به اینصورت برنامه ریزی شده است که کهن الگوی با بالاترین امتیاز به شما گزارش میشود. در صورتی که یک یا چند کهن الگوی دیگر با امتیاز نزدیک به کهن الگو اصلی گزارش شده است، توصیه میشود نتایج آنها را نیز مطالعه کنید. در مواردی که کهن الگو با امتیاز نزدیک به هم وجود دارد، معمولا فرد در انتخاب ها و رفتارها ترکیبی از دو یا چند الگوی ناخودآگاه را پیروی میکند.

نکته مهم دیگر در تست کهن الگوی اسطوره ای اینست که کهن الگو به صورت انرژی در فرد وجود دارد. لذا توصیه میشود در انجام تست کهن الگو ، فرد همزمان تست کهن الگوی زنان و تست کهن الگوی مردان را انجام دهد. این کار نه تنها به شناخت بیشتر کمک میکند بلکه از نظر بررسی دقت فرد در انجام تست هم راهگشا می باشد زیراکه این انرژی های مردانه و زنانه مکمل هم هستند و متخصصین اطلاعات زیادی از این تطابق ها بدست خواهند آورد.

ویژگیهای شخصیتی کهن الگوی زئوس

 • مردی که فرمانروای زندگی است، اختیار همه چیز را به دست دارد و در این امر موفق است، صاحب کهن الگو زئوس است.
 • کهن الگوی زئوس ، فرد را مستعد زندگی کردن با منطق می کند.
 • زئوس منطقی و با اعتماد به نفس است و به وسیله کلمات ابراز وجود می کند.
 • کهن الگوی زئوس با اموری انتزاعی مثل پول، سرمایه، قانون یا قدرت و نه با دست یا بدن سر و کار دارد و از قلب و احساسش جداست.
 • زئوس فردی پولدار است و پول و قدرت را، بخشی از مطلوبیت خود می داند.
 • کهن الگوی زئوس ارتباط احساسی با کسی ندارد و از افراد در سر جای خودشان بهترین استفاده را می کند.
 • کهن الگوی زئوس اراده خود را بر سایرین تحمیل کرده و معتقد است همه باید از فرمان زئوس پیروی کند.
 • کهن الگوی زئوس بیشتر وقت خود را برای کار، حاکمیت، ریاست و رهبری می گذارد. از مسائل عاطفی فاصله می گیرد.
 • زئوس همیشه بر محیط پیرامون خود اشراف کامل دارد و کوچکترین تغییرات و اتفاقات را می فهمد.

برای شرکت در تست کهن الگوی اسطوره ای مردان کلیک کنید.

افسانه اسطوره زئوس

بنابر اسطوره های یونانی، کهن الگو زئوس نماد آسمان، باران و زاینده ابرها بود. کهن الگو زئوس بود که آذرخشهای دهشتناک می ساخت. قدرتش بیش از مجموع قدرت سایر کهن الگوها بود. مطابق افسانه اسطوره ها، زئوس کوچک ترین فرزند کرونوس و ریا بود و بر سه خواهر و دو برادرش که همگی توسط کرونوس بلعیده شده بودند، ارجحیت داشت. پیش بینی شده بود که مقدر است کرونوس از پسر خود شکست بخورد، پس کرونوس برای جلوگیری از بروز چنین حادثه ای هر فرزندی را که به دنیا می آمد، بی آنکه از دختر یا پسر بودن او آگاه شود، بلافاصله می‌بلعید. او در کل سه دختر و دو پسر را بلعید. پس از تولد زئوس ، مادرش ریا سنگ پیچیده در قنداق را به جای کودک به پدرش کرونوس داد و پدرش آن را بلعید و با این فریب توانست زئوس را نجات دهد و او را در غار پنهان کند.

کهن الگوی زئوس

نشستن در میان بزرگان با اقتدار کافی در حالی که فرمانروای همه آنها هستی، تصویری است از موقعیت کهن الگوی زئوس . مردی که فرمانروای زندگی است، اختیار همه چیز را به دست دارد و در این امر موفق استن، صاحب کهن الگوی زئوس گونه اند.

چالش های والدین کودک با کهن الگو زئوس

پدر و مادر کودک با کهن الگو زئوس ، باید فضای لازم را در اختیار کودک قرار دهند و او را تشویق کنند براساس اراده خود تصمیم بگیرد و عمل کند. با این کار والدین، توانایی تفکر و عمل را که از تواناییهای ذاتی مثبت کودک با کهن الگو زئوس است را در او تقویت می کنند. باید از کودک با کهن الگو زئوس این سوال پرسید: "دوست داری این کار را بکنی یا نه؟" یا "می خواهی اینجا بیایی یا نه؟" کودک با کهن الگو زئوس در پاسخ به این سوالها حرف آخر را می‌زند. بدترین حالت برای این کودک با کهن الگو زئوس وجود مادری بی اراده و پدری فرمانرواست. چنین کودکی منتظر فرصت است تا به حقوق دیگران تجاوز کند. اگر پدر یا مادر فرزند را آزار بدهد، فرزند با کهن الگو زئوس از فرد قدرتمندتر پیروی و بر افراد ضعیفتر حکمرانی می کند.

دوران کودکی فردی با کهن الگوی زئوس

زئوس خردسال همواره نظرات شخصی خود را مطرح می‌کند و به این ترتیب سریعا خودرا به همه میشناسند. وقتی موضوعی نظرش را جلب می‌کند، مثلا میخواهد چیزی را در دستش بگیرد یا چیزی را که دردست دارد، همچنان نگه دارد، مشکل بتوان نظرش را تغییر داد. کودک با کهن الگوی زئوس از همان وقتی که دو ساله است می تواند با اقتدار کامل "نه" بگوید. کودکان زئوسی معمولا با اراده هستند. تغییر دادن علاقه‌ی کودک با کهن الگوی زئوس کاری است دشوار. ممکن است حتی با اقتدار به پدر و مادر خود دستور بدهند.

دوران بلوغ فردی با کهن الگوی زئوس

ارتباط نوجوانی با کهن الگوی زئوس با مردان مستبد مشکل ساز خواهد بود. به عنوان یک نوجوان او به گونه ای رفتار می کند که دیگر مردان به او نشان می دهند رئیس واقعی در هر جا او نیست. نوجوان با کهن الگوی زئوس از اینکه زیردست دیگران باشد خشمگین می شود و منتظر فرصت باقی می ماند تا تلافی کند. نوجوانی با کهن الگوی زئوس سیاستمدار است و می داند نباید با قدرتی دربیفتد که در آن برنده نخواهد شد.

دوران تحصیل فردی با کهن الگوی زئوس

معمولا هم سن و سالان جوانی با کهن الگوی زئوس آنها را به عنوان رهبر ذاتی قبول می‌کنند. زئوس معمولا اهل عمل است. حتی ممکن است آنقدرها هم باهوش و بااستعداد نباشند. معمولا وقت خود را بر سر گذشته تلف نمیکنند و برای احساسات خود و یا دیگران وقت نمیگذارند. کهن الگوی زئوس در دوران تحصیل مهارت خاصی در شناسایی و بهره‌گیری از امکانات بالقوه و موجود دارند و به فکر کارهایی هستند که وقتی متصدی امری شدند، آنها را انجام خواهند داد. در این دوران کهن الگوی زئوس قادر به دیدن تصاویر جامع‌تر و با وضوح تصویر بیشتری از رویدادها هستند و می توانند به امکانات بالقوه هم فکر کنند.

شغل و حرفه فردی با کهن الگو زئوس

فردی با کهن الگو زئوس همواره شکایت دارد که چرا بالاسری ها کارهایی را که او در آنها موفق است، نمی‌بینند. زئوس همواره به دنبال فرصت‌های مناسب است. برای زئوس رسیدن به پول و ثروت مثل بازی‌ای است که به طور غریزی در آن مهارت دارند. کهن الگو زئوس اگر لازم باشد کسی را که برایش کار می‌کند اخراج کند یا به کسی درسی بدهد، به راحتی و بدون هرگونه اغماض این کار را انجام می دهد. زئوس مقام بالایی دارد، چه شغل او دولتی باشد، چه سرقت و قاچاق!

 • به دنبال ریاست
 • شناخت کارمندان مناسب
 • داشتن دید کل نگر
 • دارای خلاقیت و به دنبال فرصت
 • پیشی گرفتن از دیگران
 • ماهر در تنبیه و یا اخراج کارمندان
 • اهل ریسک

رابطه کهن الگو زئوس با مردان 

مردها در بازی زئوس مهره هایی مهم هستند. برخی از این مردها همکاران و برخی دیگر رقبای زئوس هستند. برای کهن الگو زئوس ممکن است موقعیت‌ها‌یی پیش بیاید که هرکسی را قربانی کند. یکی از توانایی های کهن الگو زئوس ، استعداد آنها در مذاکره و سازش است. جمع های مردانه که سبب بیشتر شدن اقتدار زئوس می شود برای او جالب و دوست داشتنی است.

رابطه کهن الگو زئوس با زنان

مردانی با کهن الگوی زئوس بسیار زن دوست هستند. و چون زئوس فرد مهمی است، به صورت طبیعی برای زنها جذابیت دارد. زکهن الگو زئوس از قدرت، شهرت و ثروت خود برای جذب زن ها استفاده می کند. زئوس خشونت دارد، خیلی احساساتی نیست، با زنان از موضع قدرت برخورد کرده و در مقایسه با مردان معمولی بیشتر درگیر روابط جنسی است. زئوس معمولا در روابط خود با زنها خیلی متعهد نیست. زئوس از زنها توقع فرمانبرداری دارد.

ازدواج فردی با کهن الگو زئوس

هنگامی که زئوس کهن الگوی اصلی یک فرد می باشد، اهل تشکیل خانواده است و خانواده یکی از هرمهای قدرت اوست. چنین مردی معتقد است که "خانه یک مرد قلعه اوست." از این رو خواهان خانه و خانواده است. زئوس برای گسترش قلمروش، ازدواج کرده و تشکیل خانواده می دهد و بچه به دنیا می آورد. زئوس از همسر خود توقع دارد خانه را اداره کند و او را درگیر خرده کاریهای خانه نکند.

فرزندان فردی با کهن الگوی زئوس

زئوس تایپ در ازدواج و تمایل به فرزند هم در پی یافتن اتحاد است که بتواند قلمروی خودرا گسترش دهد. زئوس دوست دارد خانواده‌ای پرجمعیت تشکیل بدهد و خواهان بچه ها و نوه های بسیار است تا تدوام نسل یابد و به پیشرفت فرزندان خود کمک می کند. فردی با کهن الگوی زئوس فرزندانش را در عرصه تحصیل و حرفه راهنمایی می کند و آنها را حمایت می کند. زئوس از نظر احساسی با فرزندانش فاصله دارد و پدری مقتدر است.

میانسالی فردی با کهن الگوی زئوس

زئوس موفق، فردی است که به هدف‌هایی که برای خود تعیین کرده، رسیده است و به همین دلیل از زندگی‌اش رضایت دارد. ممکن است فرزندان او که به بلوغ رسیده اند، مشکلاتی ایجاد کنند یا همسرش زئوس را ترک کند.

کهنسالی فردی با کهن الگو زئوس

مرد زئوس پسرانش را به عنوان رقبای خود به حساب می‌آورد. زووس حتی ممکن است با نوشتن وصیت نامه ای عجیب و غریب سعی کند اموال و دارایی هایش را حتی پس از مرگ هم کنترل کند. تلاش برای کنترل هر چیزی سرنوشت مردی است که فرمانبردار کهن الگوی زئوس در وجود خود است.

برای شرکت در آزمون کهن الگوی اسطوره ای مردان کلیک کنید.

توصیه بعد از انجام تست کهن الگو 

با انجام تست کهن الگوی اسطوره ای ، فرد نسبت به انتخاب های ناخودآگاه خود آگاه میشود. اما بسیار مشاهده شده که افراد با انرژی ناخودآگاه مشابه، عکس‌العمل یا رفتارهای متفاوتی در موقعیت‌های مشابه دارند. برای شناخت بهتر توصیه میگردد فرد تست اینیاگرام با گزارش کامل را انجام دهد. تست اینیاگرام گزارش کاملی از شخصیت فرد را اعلام میکند.