قاطعیت Assertiveness: افراد دارای نمره بالا در این مقیاس افرادی مسلط، با تحکم و از نظر اجتماعی پیشرو و پیشگام می‌باشند. آن‌ها بدون تردید حرف می‌زنند و اغلب در گروه نقش رهبر را به عهده می‌گیرند. افراد نمره پایین ترجیح می‌دهند که به جای قرار گرفتن در «متن» اجتماعات و مهمانی‌ها در «زمینه» این موقعیت‌ها قرار داشته باشند و بیشتر علاقمند هستند به جای سخن‌گو، شنونده باشند.