تخیل Fantasy : دارای تصورات imaginations روشن و زندگی تخیلی فعالی می‌باشند. این افراد به دنبال خیال نه به عنوان یک مکانیزم فرار بلکه برای ایجاد یک دنیای درونی زیبا و جالب علاقمندند. این افراد تخیلات خود را شکل داده و روی آن تعمق می‌کنند و معتقدند که تصورات به غنای زندگی و خلاقیت عمق بیشتری می‌دهد. افراد دارای نمرات پایین دارای افکاری عادی‌تر بوده و ترجیح می‌دهند که ذهنیت خود را تحت کنترل داشته و روی وظایف و کارهای خود متمرکز کنند.