زیباشناسی Aesthetics : افراد دارای نمرات بالا در این مقیاس، دارای حس عمیق نسبت به هنر و زیبایی‌اند. این افراد با شعر به حرکت درآورده می‌شوند، به موسیقی جذب می‌شوند و عاشق هنر هستند. این افراد ضرورتاً هنرمند نیستند همچنین اینها ممکن است افراد با سلیقه‌ای نیز در امر شعر، موسیقی و یا هنر نیز نباشند اما برای اغلب آن‌ها علاقه نشان دادن به هنرها موجب افزایش اطلاعات و قدرت تحسین آن‌ها نسبت به هنر در مقایسه با افراد دارای نمرات متوسط می‌باشد. افراد دارای نمرات پایین نسبتاً بی‌علاقه و خنثی نسبت به هنر و زیبایی‌اند.