تلاش برای موفقیت Achivement Striving : افرادی که در این مقیاس نمره بالا می‌گیرند دارای سطح توقعات بالا می‌باشند و تلاش زیادی برای تحقق این سطح توقعات می‌نمایند. افرادی پرتلاش و سالم‌اند که دارای اهداف مشخص در زندگی می‌باشند. افراد دارای نمرات بسیار بالا در این مقیاس برای حرفه خود سرمایه‌گذاری زیادی به کار گرفته و اصطلاحاً افرادی معتاد به کار Workaholic هستند. اصطلاحی است که در دهه اخیر در فرهنگ غربی رایج شده است و بر وزن الکلیک که نوعی اعتیاد مخرب است، اعتیاد به کار را توضیح می‌دهد. چنین اشخاصی حتی در روزهای تعطیل از این‌که بر سر کار خود نمی‌روند، ناراحتند و به نوعی معتاد به کار هستند. افراد دارای نمرات پایین افرادی بی‌رمق و بی‌‌حال و احتمالاً تنبل هستند. این افراد برای موفق شدن خود کاری نمی‌کنند. فاقد جاه‌طلبی بوده و ممکن است انسان‌های بی‌هدفی به نظر برسند همچنین این افراد خود متعرف به نقص در تلاش خود برای موفقیت می‌باشند.