در چه مرحله ای از فرآیند استخدام باید آزمون روانشناسی گرفت؟

1397/08/10 1:48 PM - 9 ماه قبل


تست های پیش از استخدام انعطاف پذیر هستند یعنی از آن ها می توان تقریبا در هر مرحله از فرآیند استخدام استفاده کرد. هیچ راهکار واحد و مناسب تحت هر شرایطی برای زمان انجام تست ها وجود ندارد. در واقع به این بستگی دارد که شرکت شما در کدام مرحله از فرآیند استخدام خود از اطلاعاتی که تست های پیش از استخدام فراهم می کنند، بیشترین بهره را می برند.

در ارزیابی که اخیراً بر روی کارشناسان استخدامی که از تست های پیش از استخدام استفاده می کنند صورت گرفت، مشخص شد که شرکت ها تمامی مراحل فرآیند استخدام خود از تست ها استفاده می کنند:

30 درصد از شرکت ها زمانی که داوطلبان شغلی درخواست کار می کنند از آن ها آزمون می گیرند، 40 درصد آن ها کاندیدا را بعد از بررسی اولیه رزومه او محک می زنند، 23 درصد بعد از مصاحبه کاندیدا از او تست می گیرند و 4 درصد در انتهای فرآیند استخدام از کاندیدا تست می گیرند یعنی درست قبل از ارائه پیشنهاد شغلی. بعضی از شرکت ها هم چنین کاندیدا را در چندین مرحله از فرآیند استخدام مورد آزمون قرار می دهند.

با آن که کارفرمایان در سراسر مراحل استخدام کاندیدا را مورد ارزیابی قرار می دهند، انجام این کار از سوی بیشتر آن ها (70 درصد) در ابتدای فرآیند استخدام صورت می گیرد یعنی یا در شروع این فرآیند یا بعد از بررسی اولیه رزومه. این قضیه نشان می دهد که بسیاری از شرکت ها از تست های پیش از استخدام در مرحله کسب اطلاعات استفاده می کنند، تا بدین وسیله نسبت به دعوت کاندیدا به مرحله بعدی استخدام تصمیم آگاهانه تری بگیرند.

پیشنهاد ما انجام تست پیش از شروع فرآیند استخدام است چون برای اکثریت کارفرمایان انجام پیشاپیش آن می تواند باعث غربالگری کاندیداها شود، به خصوص اگر تعداد داوطلبان شغلی بسیار زیاد است. این راهکار می تواند به صرفه جویی در وقت فرآیند استخدام شما با ساده سازی فرآیند شما برای ارزیابی کاندیدا، کمک کند. انجام تست پیش از شروع فرآیند استخدام هم چنین باعث شناسایی کاندیداهایی می شود که اگر تنها به به رزومه آن ها توجه می کردید رد می شده اند، ولی در تست ها نتایج خوبی به دست آورده اند.

براساس نتایج ارزیابی، شرکت های کمتری تصمیم به انجام تست ها در انتهای فرآیند استخدام، قبل از ارائه پیشنهاد شغلی، می گیرند. دیر انجام دادن تست می تواند ریسک بالقوه ای به همراه داشته باشد، چون شما ممکن است نظر بسیار مثبتی در مورد یک یا دو کاندیدا داشته باشید ولی متوجه شوید که نمره کمی در آزمون گرفته اند، در نتیجه تصمیم به استخدام آن ها برای شما سخت می شود چون یا باید اطلاعات جدید را نادیده بگیرید یا فرآیند استخدام را برای کاندیداهای بیشتر مجددا شروع کنید.

در نهایت، شرکت ها می توانند در هر مرحله از فرآیند استخدام خود از تست ها استفاده کنند و محل انجام آن بستگی به اهداف استخدام شرکت مورد نظر دارد. نتایج ارزیابی بالا نشان می دهد که از نظر اکثریت شرکت ها استفاده از تست ها در مراحل اولیه فرآیند استخدام ارزش بیشتری دارد چون در مورد کاندیداها تصمیمات آگاهانه تری می گیرند.

اگر شما هم مایل به انجام این آزمون ها در سازمان خود هستید میتوانید از سامانه مدیریت استعداد نوتریکا استفاده کنید.


مصاحبه و استخدام سامانه مدیریت استعداد نوتریکا مدیریت استعداد منابع انسانی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.