کدام ویژگی‌های شخصیتی برای کارفرمایان از سایرین مهم تر هستند؟

1398/09/02 12:53 PM - 22 روز قبل


با آن که اکثر کارفرمایان کاندیداهای شغلی را براساس مهارت‌ها و تجربه آنها می سنجند، ولی شرکت های متعددی روز به روز از تست های شخصیت شناسی برای استخدام کارکنان استفاده می‌کنند. سوال اصلی اینست که کارفرمایانی که از روش‌های شخصیت شناسی برای استخدام استفاده می کنند دقیقاً به دنبال کدام ویژگی های شخصیتی هستند؟

براساس ارزیابی که از سوی جامعه مدیریت منابع انسانی آمریکا انجام شده است، تقریبا 20 درصد کارفرمایان می گویند که به عنوان بخشی از فرآیند استخدام خود از یک نوع تست شخصیت شناسی استفاده می کنند.

در تحقیقی که اخیرا در مجله Perspectives in Psychological Science چاپ شده است، روانشناسان پاول آر. ساکت (Paul R.Sackett) و فیلیپ تی. والمزلی (Philip T. Walmsley) از دانشگاه مینه سوتا چندین مجموعه داده بزرگ در مورد اطلاعات استخدام و عملکرد شغلی را بررسی کردند تا متوجه شوند شرکت ها بیشتر از همه روی چه ویژگی های شخصیتی تاکید دارند.

ساکت و والمزلی برای سنجش شخصیت به عنوان بنیاد نظری تحقیق خود از یک مدل معروف به اسم مدل 5 عاملی که با استفاده از تست نئو سنجیده می‌شود، استفاده کردند. در مدل 5 عاملی شخصیت، شخصیت یک فرد را می توان با استفاده از سنجش 5 دسته ویژگی شخصیتی یعنی: وظیفه شناسی، سازگاری، ثبات عاطفی، برونگرایی و استقبال از تجربه توصیف کرد.  

لینک مدل پنج عاملی شخصیت تست نئو

این محققان مجموعه بزرگی از داده های مصاحبه های شغلی را بررسی کردند تا متوجه شوند شرکت ها زمان استخدام کاندیداها به چه ویژگی های شخصیتی توجه دارند. بخش زیادی از داده ها از تحلیل مصاحبه های شغلی ساختاریافته نتیجه گرفته شد که در آن کارفرمایان وجود ویژگی های شخصیتی خاصی را در کاندیداها بررسی می کردند تا مطمئن شوند آن ها برای محیط کلی کار و شغل مناسب هستند.

به عنوان مثال، شرکتی که قصد استخدام یک فروشنده را دارد می‌خواهد کاندیداهای شغلی را برای ویژگی های شخصیتی برونگرایی و رفتار دوستانه بسنجد تا مطمئن شود رفتار آن ها با مشتریان خوب خواهد بود.

ساکت و والمزلی پس از رسیدن به اعداد نهایی متوجه شدند که وظیفه شناسی که شامل ویژگی هایی شخصیتی مانند اطمینان پذیری، پشتکار و نظم می شود، بیشتر از هر یک از انواع ویژگی شخصیتی دیگر در داوطلبان شغلی جستجو شده است.

در اولویت دوم بهترین ویژگی های شخصیتی مورد نظر شرکت‌ها سازگاری یعنی همکاری کردن، انعطاف پذیری و بردباری قرار گرفت.

آیا این ویژگی های شخصیتی ، عملکرد واقعا خوب یک فرد را در محیط کار پیش بینی می کنند؟

این محققان برای پی بردن به این قضیه، به روابط بین ویژگی های شخصیتی و سه شاخص عملکرد شغلی نگاه کردند یعنی: آیا یک کارمند می تواند کار خود را طبق رضایتش کامل کند، هر چند وقت یک مرتبه یک کارمند کار خود را فراتر از سطح انتظار، بهتر انجام می دهد و هر چند وقت یک مرتبه رفتار منفی از خود نشان می دهد.

در این بخش مجددا دو ویژگی وظیفه شناسی و سازگاری در رتبه بالا قرار گرفتند. در این تحلیل، وظیفه شناسی بیشترین ارتباط را با عملکرد کلی شغلی داشت و سازگاری در 5 مدل شخصیتی رتبه دوم را به خود اختصاص داد.

این محققان همچنین داده های مربوط به مهارت ها و صلاحیت های خاص مورد نیاز برای موفقیت را در هزار شغل متفاوت بررسی کردند، داده های آن ها از دیتابیس وزارت کار آمریکا به اسم O*NET به دست آورده شد. آن ها می خواستند متوجه شوند کدام یک از ویژگی های مدل 5 عاملی شخصیت بیشتر اوقات مهمترین ویژگی برای موفقیت در کل جامعه کار آمریکا محسوب می شوند.

ساکت و والمزلی متوجه شدند ویژگی های کلی مربوط به دسته های وظیفه شناسی، سازگاری و ثبات عاطفی برای طیف وسیعی از شغل ها از کارهای ساختمانی گرفته تا مراقبت از سلامت مهم بودند.

این دو در نتیجه تحقیق خود می نویسند «در پایان، یافته های ما شواهد محکمی فراهم می کنند که ویژگی های شخصیتی مربوط به وظیفه شناسی و سازگاری برای آمادگی نیروی کار در انواع حرفه هایی که نیاز به انواع مختلف صلاحیت تحصیلی و تجربه دارند، فوق العاده مهم هستند.»

با آن که به طور میانگین وظیفه شناسی بیشتر از صفات دیگر مهم است ولی این محققان اعلام می کنند شغل های خاص ممکن است شخصیت انسان را در جایگاه های متفاوتی قرار دارند. گرچه ساکت و والمزلی همچنین توصیه می کنند آگاهی از ویژگی های شخصیتی که بیشتر از همه به طور کلی مهم هستند اطلاعات مفیدی برای دانشجویان یا افرادی خواهد بود که هنوز در مورد اهداف شغلی خود تصمیم نگرفتند.


مصاحبه و استخدام منابع انسانی پنل ارزیابی سازمانی و گروهی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.