رویکرد متمایز نوتریکا (تست و تایپ) در تلفیق مدیریت و روانشناسی است. استفاده از گزارش چند وجهی آزمون‌های مختلف از لایه‌های رفتار، شخصیت، مدل ذهنی و مقایسه آن با جایگاه شغلی از خدمات نوتریکا است. بکار بستن نتایج این خدمت برای مدیریت سرمایه‌های انسانی سازمان بسیار حیاتی است. نتایج این خدمت به کارفرما دید دقیقتری نسبت به کارکنان خواهد داد، تا در مدیریت منابع انسانی، حل تعارضات و افزایش بهره‌وری مورد استفاده قرار گیرد.

مزایای این خدمت:


....................................................................................................................

نوع خدمت:

گزارش کتبی و مصاحبه حضوری

مراحل سفارش:

برای سفارش این خدمت با شماره تماس 86081650 تماس بگیرید، پس از مشخص شدن آزمونهای مربوطه و تکمیل مراحل پرداخت گزارش طی 48 ساعت آماده خواهد شد.

دریافت نمونه گزارش:

برای دریافت نمونه گزارش با شماره تماس 86081650 داخلی 2 جهت دریافت نمونه گزارش تماس حاصل فرمایید.