چرا سازمان ها از آزمون های پیش از استخدام استفاده می کنند؟

1397/08/29 2:09 PM - 9 ماه قبل


شما به عنوان کارفرمایی که قصد دارید تصمیمات آگاهانه ای در زمینه استخدام بگیرید، یقیناً می خواهید تا جای ممکن در مورد کاندیداها اطلاعات مرتبطی به دست آورید. مشکل این است که روش های سنتی کسب آگاهی در مورد کاندیداها، یعنی رزومه های شغلی و مصاحبه ها، اغلب اوقات دانش زیاد و صحیحی به دست نمی دهند. شهرت رزومه های شغلی به عدم اطمینان به آن ها بر می گردد و مصاحبه ها به خصوص آن هایی که ساختار استانداردی ندارند، شاخص های پیشبینانه ضعیف عملکرد شغلی به شمار می روند که در آن نظرات شخصی فرد مصاحبه کننده دخیل است. اما در طرف دیگر ماجرا آزمون هایی که به خوبی طراحی شده باشند (یعنی به خوبی معتبرسازی هم شده باشند) قابل اطمینان بوده و راه حل بی طرفانه ای به منظور جمع آوری اطلاعات مرتبط شغلی در مورد کاندیداها محسوب می شوند. به عنوان مثال تحقیقات نشان می دهد آزمون های توانایی شناختی به نسبت مصاحبه ها دو برابر و در مقایسه با رزومه های شغلی سه برابر قدرت پیش بینی بیشتری دارند.

بنابراین شرکت ها از آزمون های پیش از استخدام استفاده می کنند چون آن ها راهی موثر و بی طرفانه برای جمع آوری داده هایی به شمار می روند که عملکرد کارمندان را پیش بینی می کنند. آن ها از این داده ها برای تصمیمات آگاهانه تر و قابل دفاع تر از نظر حقوقی، در زمینه استخدام استفاده می کنند. آزمون ها واقعا در اختیار شما مواد خام بهتری قرار می دهند تا شما بتوانید از آن ها فرآیند مدیریت کارمندان بالقوه خود را بهتر پیش ببرید. یعنی داده های بهتری در مورد کاندیداها در اختیار شما می گذارند که منجر به تصمیم گیری های بهتری خواهد شد.

 حال این سوال مطرح می شود که با تمام این صحبت ها کسب و کار شما با چه تاثیر ملموسی روبرو خواهد شد؟ زمانی که ما ابتدا با شرکت ها، مسئولین بخش منابع انسانی و صاحبان کسب و کارهای مختلف صحبت می کنیم، داستان های بسیار متفاوتی برای ما بیان می کنند ولی اغلب اوقات بین آن ها دو وجه مشترک را می بینیم یعنی: سازمان ها بیشتر از آن چه که دوست دارند، زمان صرف فرآیند استخدام خود می کنند و با این وجود بیشتر از چیزی که تصور می کردند، تصمیمات اشتباهی در بحث استخدام می گیرند. آزمون های پیش از استخدام می توانند مستقیماً بر روی این دو مشکل با کاهش چشمگیر زمانی که صرف مطالعه رزومه های شغلی و انجام مصاحبه ها می کنید، تاثیر بگذارند یعنی استفاده از آزمون های پیش از استخدام به شما کمک خواهد کرد از زمان و هزینه های استخدام خود بکاهید. و این آزمون ها با ارائه داده های قابل اطمینان و بی طرفانه با توانایی پیش بینی عملکرد شغلی به شما کمک می کنند کیفیت استخدام خود را بالا برده و تعداد استخدام های بد خود را کاهش دهید. تاثیر نهایی این قضیه بهبود هدف نهایی شرکت شما خواهد بود یعنی بهره وری و کارآیی بیشتر نیروی کار و کاهش تعداد کارمندانی که شرکت را ترک می کنند


شخصیت شناسی مصاحبه و استخدام سامانه مدیریت استعداد نوتریکا مدیریت استعداد منابع انسانی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.