نوتریکا (تست و تایپ) همگام با تغییرات سریع دنیای کسب و کار، خدمات نوینی را براساس نیاز سازمانها در حوزه منابع انسانی ارائه می‌دهد. نوتریکا (تست و تایپ) به سازمانها کمک می‌کند تا با بررسی مشکلات نیروی انسانی خود، به صورت اصولی، عملی و علمی به ریشه مشکلات پی ببرند و در همین راستا راهکارهای تخصصی و متناسب با سازمان را، ارائه می‌دهد. در دنیای امروز تخصص و سرمایه نمی‌تواند به تنهایی موفقیت سازمانها را تضمین نماید. آن‌چه سازمانها را متمایز می‌کند، سرمایه انسانی آنها است. بقا و پایداری سازمانها امروزه در گرو فرآیندهای شناسایی، جذب و نگهداری کارکنانی است که بدنه اصلی سازمان را تشکیل می‌دهند. نوتریکا(تست و تایپ) با به کارگیری متخصصین و دانش روز، می‌تواند به سازمانها کمک کند تا در زمینه توسعه منابع انسانی خود و دستیابی به اهداف سازمانی گام‌های اثربخشی بردارند. نگاه کل نگر نوتریکا (تست و تایپ) به سازمانها کمک می‌کند تا ابتدا به هویت و فرهنگ درونی که در سازمان حکم فرماست پی ببرند و بعد بر اساس آن استراتژی‌های منابع انسانی را پایه ریزی کنند. به قول پیتردراکه، پدر علم مدیریت "فرهنگ استراتژی‌های سازمانی را برای صبحانه میل کرده است." پرداختن به موضوعاتی همچون استراتژی و مارکتینگ بدون دانستن فرهنگ و هویت داخلی سازمان می‌تواند هزینه‌ها و مشکلاتی را به سازمان تحمیل کند، زیرا کارکنان به عنوان سفیران شرکت، چیزی را به مارکت ارائه می‌دهند که ممکن است همسو با استراتژی‌های سازمان نباشد. پس نوتریکا (تست و تایپ) با تحلیل تفکرات کارکنان و کارفرما، نقشه راهی جهت همسو سازی کارکنان با استراتژی‌های سازمان و صنعتی که در آن فعالیت می‌کند و هویتی که کارفرما سعی در اشاعه آن دارد، ارائه می‌دهد.

 

ارزیابی، عارضه یابی و تدوین فرهنگ (هویت) و تدوین شایستگی سازمانی

ارزیابی رفتاری کارکنان

مصاحبه استخدامی

تحلیل مشاغل

مدیریت عملکرد کارکنان

تیم سازی در سازمان

کمپین برند کارفرما

کانون ارزیابی

بازیهای مدیریتی


 برای گرفتن رزومه کاری ما با شماره تلفن 021-86081650 در تماس باشید.

خدمات منابع انسانی ، مشاوره منابع انسانی ، جبران خدمات منابع انسانی ، خدمات مشاوره مدیریت منابع انسانی ، خدمات مشاوره منابع انسانی ، خدمات الکترونیکی منابع انسانی ، شرح خدمات منابع انسانی ، شرکت خدمات منابع انسانی ، خدمات مشاوره در حوزه منابع انسانی