تست هوش هیجانی EQ برادبری و گریوز


تعداد سوالات
28
مدت زمان
5 دقیقه

شروع آزمون


تست هوش هیجانی برادبری (Bradberry EQ) برای سنجش هوش هیجانی طراحی شده است. هوش هیجانی EQ دارای مولفه های متعددی است که به فرد کمک می کند ارتباطات بهتری داشته باشد. تست هوش هیجانی برادبری و گریوز با یک عدد نشان داده می شود. که این عدد می تواند توانایی فرد را در هوش هیجانی از ضعیف تا عالی نشان دهد. تست هوش هیجانی پیش رو توسط دکتر تراویس برادبری و دکتر جین گریوز در سال 2004 تدوین شده است. این تست نمره هوش هیجانی شما را به صورت کلی گزارش می کند. اگر مایل هستید بدانید دقیقاً در کدام مولفه های هوش هیجانی ضعیف یا قوی هستید، می توانید از  تست هوش هیجانی بار ان استفاده کنید.

تست هوش هیجانی برادبری و گریوز چه اطلاعاتی در اختیار ما قرار می دهد؟

افرادی که سطح مناسبی از هوش هیجانی EQ را دارند موفق‌تر هستند و ارتباطات خوبی می‌توانند با دیگران برقرار نمایند. اما افرادی که هوش هیجانی نامطلوبی دارند، علاوه بر اینکه نمیتوانند از ظرفیت های خود در کسب و کار استفاده کنند، به دلیل اشتباهاتی که در ارتباطات خود با افراد دچار می‌شوند دچار مشکلات روحی و جسمی بیشتری می‌شوند، زیرا تنش ها و فشارهای بیشتری را تحمل می‌کنند.

بسیاری از انسانهای موفق در حوزه کسب و کار و حوزه های فردی، الزاما هوش IQ یا تحصیلات فوق العادهای نداشتهاند. تست و تایپ از موثرترین فاکتورها در موفقیت این افراد را هوشهیجانی بالاتر از متوسط میداند. نکتهی قابل توجه در هوش هیجانی این است که هوش EQ ، قابل ارتقا و اکتسابی میباشد. تست و تایپ آگاهی از سطح هوش هیجانی را از اولین گام های آغاز موفقیت میداند. برای شروع مسیر موفقیت ترکیب و استنباط از تفاسیر سایر آزمونهای روانشناسی استاندارد در حوزه کسب و کار، توصیه میگردد

تست و تایپ توصیه می نماید از تست هوش هیجانی بار_ان که 15 عامل را در هوش هیجانی ارزیابی می نماید و هر عامل را جداگانه امتیاز می دهد و تست هوش چند گانه  گاردنر که 8 نوع هوش، از هوش‌های شناخته شده را به تفکیک مورد ارزیابی قرار می دهد، استفاده نمایید. 

مواردی که باید در هنگام پاسخ دهی به تست هوش هیجانی برادبری و گریوز مورد توجه قرار دهید:

ارزیابی واقعی و دقیق مهارتهای هوش هیجانی به ارادهی شما برای پاسخ دهی دقیق وابسته است. برای این کار باید عمیقاً فکر کنید که در وضعیت‌های مختلف چگونه رفتار می‌کنید. در پاسخ دادن به موارد زیر توجه کنید:

الف) ابتدا از طرز تفکر و رفتار خود در وضعیت‌های مختلف، در ذهنتان تصویری واضح و شفاف ایجاد کنید.(همه وضعیتها را در نظر بگیرید، نه فقط وضعیتهایی که به خوبی از عهدهی آن‌ها بر میآیید.) 

ب) سپس، بگوییدکه هرچندوقت یکبار یا با چه فراوانی، رفتار ذکر شده در سوال را انجام می‌دهید.


شروع آزمون