چرا اعتبار داشتن آزمون های ارزیابی پیش از استخدام مهم است؟

1397/08/17 5:28 PM - 10 ماه قبل


ارزیابی پیش از استخدام می تواند یکی از پیشگویانه ترین عوامل استخدام در بحث موفقیت شغلی در آینده باشد ولی تمامی تست های پیش از استخدام به یک شکل ایجاد نمی شوند. هدف اجرای آزمون قبل از استخدام در نهایت کسب اطلاعات مفیدی است که به شما کمک کند تصمیمات آگاهانه تری در زمینه استخدام بگیرید، یعنی به نسبت تنها توجه به رزومه های شغلی، مصاحبه ها تصمیم بهتری گرفته شود. ولی ارزیابی های پیش از استخدام تنها می توانند زمانی ارزش داشته باشند که در بحث پیش بینی عملکرد شغلی فرد در آینده معتبرسازی شده باشند. 

بنابراین "معتبرسازی" یک تست اصلا چه معنایی دارد؟ برخلاف چیزی که ممکن است شما فکر کنید، هیچ مجموعه به خصوصی از استانداردها که یک تست برای معتبر بودن باید آن ها را رعایت کند، وجود ندارد یعنی هیچ تاییدیه رسمی که توسط یک سازمان رسمی برای معتبرسازی یک تست صادر شده باشد وجود ندارد. یک تست زمانی معتبر شناخته می شود که از نظر علمی نشان دهد نتایج آن قدرت پیش بینی عواقب شغلی را دارند.

اعتبارسنجی از دیدگاه قدرت پیشبینی در محدوده خاصی قرار می گیرد به نحوی که بعضی از تست ها به نسبت سایرین قدرت بیشتری برای پیشبینی موفقیت شغلی دارند و در حقیقت این قدرت پیش بینی قابل سنجش است. دهه ها تحقیق در زمینه روانشناسی صنعتی و سازمانی توانایی هر کدام از عوامل استخدام را در پیش بینی موفقیت شغلی بررسی کرده است. تحقیقات تاثیر تمامی عوامل از مصاحبه های شغلی و بررسی توصیه نامه های شغلی را گرفته تا سطح تحصیلات و آزمون های پیش از استخدام را بررسی کرده اند تا توانایی هرکدام در پیش بینی عملکرد شغلی سنجیده شود.

جای شگفتی ندارد که پیشبینی کننده ترین عامل تست های انجام نمونه کار است که معمولاً کاندیدا ملزم می شود یک نمونه کار انجام دهد یا مدتی را به صورت آزمایشی کار کند. با آن که مشخص است نشان دادن توانایی شما در انجام یک کار موفقیت یا عدم موفقیت شما در آن شغل را نشان خواهد داد، اما نمونه کارها الزاماً قابل کاربرد در بسیاری از وظایف شغلی نیستند یعنی در مواردی که پیش نیازهای روزانه کاری را در مرحله قبل از استخدام به سختی می توان شبیه سازی کرد.

دومین عاملی که در استخدام بیشترین قدرت پیش بینی را دارد تست های توانایی شناختی هستند که در پیشگویی موفقیت شغلی اعتبار بالایی دارند. آن ها به نسبت هرگونه عوامل سنتی استخدام مانند رزومه های شغلی، مصاحبه ها یا سطح تحصیلات، قدرت پیش بینی به مراتب بیشتری دارند. دیگر تست های استخدام مانند تست های شخصیت شناسی و تست های مهارت نیز قادر به پیش بینی موفقیت شغلی هستند ولی قدرت آن ها در حد تست های توانایی شناختی نیست.

با آن که این داده ها معتبرسازی کلی قدرت پیشبینی این تست ها را نشان می دهد، باید از معتبرسازی نمونه تست های شرکت طراحی آزمون خود مطمئن شوید. معمولاً این شرکت ها اعتبار ساختار، اعتبار محتویات و اعتبار قدرت پیش بینی آزمون های خود را براساس نمونه بزرگی از داده ها به تایید رسانده اند.

هم چنین فراموش نکنید که مطمئن شوید این آزمون ها به خصوص برای استفاده در مرحله پیش از استخدام معتبرسازی شده اند. این قضیه بسیار مهم است. بعضی از تست های مرسوم (مانند تست دیسک و تست MBTI) در بحث ایجاد تیم های کاری و توسعه کارمندان زمانی که کارمندان استخدام شده اند ارزش زیادی دارند، ولی برای استفاده در فرآیند پیش از استخدام معتبرسازی نشده اند. اگر قصد دارید از آزمون ها برای تصمیم گیری در زمینه استخدام استفاد کنید، مطمئن شوید که آن ها برای استفاده در فرآیند استخدام معتبرسازی شده اند.

در نهایت این کارفرمایان هستند که کار پیش بینی را انجام می دهند. آن ها بایستی براساس اطلاعات محدودی که از قابلیت های کارمندان بالقوه خود به دست می آورند موفقیت شغلی او را پیش بینی کنند. به همین علت استفاده از ارزیابی ها و اولویت بندی در عوامل استخدام به کارفرمایان کمک می کند تا عواقب شغلی را بهتر پیش بینی کنند. کارفرمایان زمان ترکیب این آزمون ها با دیگر عوامل مانند رزومه های شغلی و مصاحبه ها می توانند یک نگاه جامع تر نسبت به کاندیدا به دست آورند و احتمال استخدام کارمندی که در نهایت موفق خواهد شد را افزایش دهند.


شخصیت شناسی مصاحبه و استخدام سامانه مدیریت استعداد نوتریکا مدیریت استعداد منابع انسانی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.