ویژگیهای شخصیت دموی در تست مزاج شناسی (آیزنک)

شخصیت دموی در مزاج شناسی ، خوش مشرب، پرحرف، تا حدودی خشن و بی طاقت، احساساتی، برونگرا و اجتماعی هستند.

فرد دموی در تست طبایع ، دارای تعاملات اجتماعی است و دوست دارد با افراد آشنا و ناآشنا ارتباط برقرار کند. این ارتباطات باعث می‌شود تا شخصیت دموی ، انرژی بگیرد. هر چقدر افراد زیادی دور و بر فردی با شخصیت دموی باشد، شخص دموی احساس بهتری خواهد داشت. به همین جهت فرد با طبع دموی نسبت به انتخاب اطرافیان خود حساس نیست. وقتی شخصی که مزاج دموی دارد افراد بیشتری در کنار خود می‌بیند این احساس را می‌کند که تنها نیست. شخصیت دموی بیشتر گوینده است تا شنونده و اکثراً دوستانی را که فکر کند برای آنها جذاب نیست به راحتی ترک می‌کند. به طور کلی می‌توان گفت فردی با شخصیت دموی ، دوستی سرخوش، سرگرم کننده و برونگرا است. کسی که طبع دموی‌ دارد، به سرعت طرح دوستی می‌ریزد و به راحتی با غریبه‌ها آشنا می‌شود. برعکس کسی که طبع سوداوی دارد که بودن در یک جمع غربیه را وحشتناک و غیر قابل تحمل می‌داند. شخصیت دموی این موقعیت را به صورت فرصتی طلایی می‌بیند که می‌تواند دوستان جدیدی پیدا کند. کسی که مزاج دموی‌ دارد نسبت هیچ چیز حساس نیست و معمولاً از کسی بدش نمی‌آید. شخصیت دموی تمایل دارد تا از مد پیروی کند. شخص دموی‌ از اینکه می‌تواند در جمع باشد لذت می‌برند.

اجتماعی بودن فردی با طبع دموی

شخصیت دموی از اینکه در اجتماع باشد لذت می‌برد و فکر می‌کند بقیه هم همینطور هستند. کسی که طبع دموی دارد، دوست دارد مردم را با گفتن کلماتی همچون "یالا بی خیال، لذت ببر و نمیدونی چی رو از دست دادی" بقیه را متقاعد کند. دوستی با شخصیت دموی بسیار آسان است زیرا شخصیت دموی فقط به یک اسم و شخص نیاز دارد تا طرح دوستی را بچیند. کسی که طبع دموی دارد زیاد قابل اعتماد نیست. زیرا به راحتی هر رازی را افشا می‌کند و از سویی دیگر بسیار تابع احساسات لحظه‌ای است.

برونگرایی در شخصیت دموی

کسی که طبع دموی دارد بسیار پرحرف است و بسیار مهربانانه و پر انرژی رفتار می‌کند. شخصیت دموی معمولاً کاریزماتیک است و وقتی با او رو به رو می‌شوید فکر می‌کنید که وی را سالیان سال است که می‌شناسید. کسی که طبع دموی دارد بسیار احساساتی است و در مورد احساساتش غلو می‌کند ممکن است روزی به شما بگوید "من از تو متنفرم" و چند ساعت بعد به خاطر رفتارش از شما عذر خواهی کند و انتظار داشته باشد شما نیز آن را نادیده بگیرید. شخصیت دموی سریع می‌بخشد و فراموش می‌کند و انتظار دارد بقیه هم به همین نحو عمل کنند. زیرا کسی که طبع دموی دارد، در حال زندگی می‌کند و به گذشته کاری ندارد. فرد دموی طبع شوخی دارد و به راحتی لبخند می‌زند. ممکن است بقیه را دست بیاندازد و انتظار داشته باشد بقیه آن را جدی نگیرند. شخصیت دموی ممکن است بسیار متظاهر به نظر بیاید اما حس برتری جویی نسبت به کسی ندارد. کسی که طبع دموی دارد می‌تواند به راحتی افراد را تشویق و ترغیب کند تا کاری را انجام دهند، بسیار مثبت‌نگر است و می‌تواند بقیه را نیز به همین منوال ترغیب کند. نمیتوان گفت که فردی با شخصیت دموی ، فرد منظمی است. کسی که شخصیت دموی دارد در لحظه زندگی می‌کند و به همین علت برنامه‌ای برای آینده ندارد.

جلب توجه گری طبع دموی

کسی که شخصیت دموی‌ دارد عاشق جلب توجه است. دوست دارد در مرکز توجه باشد تا مردم از وی تقدیر و تشکر کنند و مورد تحسین قرار بگیرد. البته همه افراد تحسین را دوست دارند اما شخصیت دموی به نحوی به دنبال آن نیز است. شخصیت دموی دوست دارد در هر جایگاهی بگنجند و محبوب باشد یا دوست دارد به نحوی متفاوت باشد و بدین ترتیب مورد توجه قرار گیرد. کسی که طبع دموی دارد به سرگرمی همیشگی نیاز دارد و از اینکه سرگرمی زیادی نداشته باشد شاکی خواهدشد. ممکن است در مورد توانایی های خود اغراق کند تا مورد تحسین واقع شود. طبع دموی به صورت اغراق آمیزی بزرگنمایی می‌کند تا چیز‌ها را بزرگتر نشان دهد. اگر کسی به شخصیت دموی توجه نکند ممکن است خود را بین بحثی وارد کند تا توجهات را به خود جلب نماید. شخصیت دموی با موقعیتی که دستکم گرفته شود کنار نمی‌آید.

نقش شخصیت دموی در اجتماع

در جوامع گذشته کسی که طبع دموی داشته در قبایل نقش حمایت کننده و ترغیب‌گر را داشته‌ و می‌توانسته‌ یک گروه را در کنار هم نگه دارد. در جوامع پیشرفته امروزی فردی با شخصیت دموی‌ بیشتر نقش سرگرم کننده، خواننده، کمدین را دارد و به عنوان فردی پر انرژی شناخته می‌شود و یا ممکن است شاعر باشد.

نکته ای در مورد شخصیت و رفتار

شخصیت لایه‌ای درونی تر نسبت به رفتار است. شخصیت ثابت است و قابلیت تغییر ندارد ولی رفتار میتواند تحت تاثیر عوامل محیطی از قبیل تشویق و تنبیه و یا یادگیری اجتماعی تغییر کند. افراد معمولا در تعامل با یکدیگر، رفتار طرف مقابل را درک میکنند زیرا که بیرونی ترین سطح از لایه‌های ذهن و روان است. از اینرو اگر قصد دارید خود و دیگران را بیشتر بشناسید، تست و تایپ پیشنهاد میکند برای اطلاع از سبک رفتاری ، تست دیسک با گزارش کامل را انجام دهید.