طبقه بندی آزمونهای تیپ شناسی بر اساس لایه های مختلف ذهن و روان

1397/07/11 11:13 AM - 11 ماه قبل


در روانشناسی ابعاد مختلف روان انسان مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. ما در سایت تست و تایپ ، در مدلی ساده و کاربردی تقسیم بندی های لایه های مختلف روان انسان را نمایش داده ایم. رویکرد ما در تهیه این مدل، دسته بندی آزمون های مورد استفاده در توسعه فردی و کسب و کار، می باشد. رویکرد بین رشته ای مدیریت و روانشناسی به گونه ای که بتوان از آزمونهای روانشناسی در توسعه فردی و کسب و کار استفاده نمود.

همانطور که در تصویر فوق ملاحظه می‌کنید این تقسیم بندی از بیرونی ترین تا عمیق ترین لایه ها شامل این موارد هستند:

  • رفتار
  • شخصیت
  • هوش و استعداد
  • مدل ذهنی و باورها
  • ناخودآگاه

تقسیم بندی تست های روانشناسی در سایت تست و تایپ

هر یک از آزمون‌های روانشناسی به عنوان ابزار شناختی به یکی از این لایه‌های رفتار، شخصیت، هوش، مدل ذهنی و ناخودآگاه می‌پردازند. دانستن این که هر کدام از آزمون‌ها روانشناسی به کدام قسمت از روان مربوط می‌شوند می‌توانند به ما نقشه ‌راهی دهد که در کشف و ارتقاء ابعاد شخصیتی و رفتاری و در نهایت توسعه فردی و یا استفاده از این ابزارها برای توسعه کسب و کار، راهگشا باشند. اینکه بدانیم ابزار ما سنجش رفتار است یا شخصیت به کشیدن نقشه راه توسعه فردی یا کاربرد ابزار در کسب و کار، کمک شایانی می‌کند.

آزمون های مربوط به رمزگشایی از رفتار در سایت تست و تایپ، آزمون‌ دیسک با گزارش کامل DISC و آزمون سبک مذاکره و آزمون تعویق تصمیمات هستند.

رفتار، بیرونی ترین مدل بروز حالات انسانی است. افراد برای پذیرفته شدن در اجتماع به صورت خود آگاه رفتاری را از خود بروز می‌دهند که می‌توانند به راحتی آن را بر اساس زمان و مکان تغییر دهند. آزمون دیسک یکی از ابزار های تعیین رفتار است. آزمون  سبک مذاکره و آزمون تعویق تصمیمات نیز، با توجه به اینکه رفتارهای قابل تغییری هستند در این حوزه قرار دارند. از آنجا که آزمون دیسک با گزارش کامل سه پروفایل خروجی دارد که رفتار فرد را به صورت شخصی، رفتار کاری و رفتار عمومی نشان می‌دهد کاربرد زیادی در توسعه فردی و کسب و کار دارد.

تست های روانشناسی مربوط به رمزگشایی از شخصیت در سایت تست و تایپ آزمون‌ شخصیتی مایرز بریگز یا MBTI (یا آزمون ام بی تی آی مخصوص نوجوانان)  و آزمون اینیاگرام با گزارش کامل و آزمون گاستون برژه و آزمون آیسنک یا طبایع ، هستند که تیپ شخصیتی فرد را مشخص می‌کنند. تغییر این لایه از روان مانند رفتار برای شخص کار آسانی نیست و در پروسه توسعه فردی، فرد فقط به کشف آن می‌پردازد. از بین این آزمون ها که در سایت تست و تایپ در اختیار کاربران قرار دارد، آزمون ام بی تی آی، از گذشته در کسب و کار کاربردهای فراوانی داشته است. در حال حاضر هم سایت تست و تایپ یکی از ارکان آزمون پرکاربرد در کسب و کار بنام نوتریکا 180 درجه را براساس خروجی MBTI قرارداده است. همچنین در تدوین بخشی از آزمون استعدادیابی شغلی و تحصیلی نوتریکا جونیور هم از تست MBTI مخصوص نوجوانان استفاده شده است.

در لایه‌های عمیق تر هوش و استعداد قرار دارد. ما در سایت تست و تایپ آزمون هوش چندگانه گاردنر ، آزمون هوش هیجانی بار_ان و تست هوش هیجانی برادبری و گریوز را در اختیار کاربران قرار داده‌ایم. از آنجا که هوش هیجانی قابل آموزش و تقویت می باشد و از طرفی فاکتور مهمی در برقراری ارتباط موثر با دیگران می باشد، کاربرد زیادی در کسب و کار و توسعه فردی دارد.

در سایت تست و تایپ در حوزه مدل ذهنی، آزمون مدل ذهنی ، تست چپ مغزی و راست مغزی و تست نگرش نسبت به پول را در اختیار کاربران قرارداده ایم. آزمون نئو با گزارش کامل که NEO یا BIG5 هم نامیده میشود، در لایه مدل ذهنی و باورها قرار دارد. آزمون نئو با گزارش کامل از آزمونهای پرکاربرد در حوزه کسب و کار و توسعه فردی میباشد.

در عمیق ترین لایه روان، ناخودآگاه فرد قرار دارد. ابزار آزمونی کهن الگوها ناخودآگاه فرد را مشخص می‌کند و تغییر این لایه امکان پذیر نیست اما اگر در فرد آگاهی ایجاد شود به خود آگاهی فرد کمک زیادی می‌کنند. تست سفر قهرمانی (آرکتایپ یونگ) ، تست کهن الگوی اسطوره‌ای زنان ، تست کهن الگوی اسطوره‌ای مردان در این حوزه قرار دارند. با توجه به اینکه شناخت ناخودآگاه، الگو های رفتاری را مشخص میکند، روز به روز بر کاربرد تست های کهن الگویی یونگ در حوزه های مختلف کسب و کار از استخدام گرفته تا مارکتینگ و برندینگ در حال افزایش است. از سوی دیگر تست های کهن الگو ها در حوزه توسعه فردی نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است و شناخت و آگاهی از ناخودآگاه فرد، از اولین قدم ها برای توسعه فردی تعریف شده است.


mbti (ام بی تی آی) مدل ذهنی هوش هیجانی نئو دیسک آرکتایپ قهرمان درون آیسنک شخصیت شناسی توسعه فردی نوتریکا جونیور نوتریکا 180 درجه مصاحبه و استخدام منابع انسانی پنل ارزیابی سازمانی و گروهی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.


مقالات پیشنهادی


آزمون های مرتبطپر بازدیدترین ها